Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 4
týden: 45
celkem: 490263
Kamenný obchod uzavřen

Kamenný obchod
od 1.1.2016 uzavřen

 

Doprodej obuvi přes e-shop
s možností osobního odběru.

Nabídka služeb, japonské tlakové masáže shiatsu
stále platí.

Kontakt

Mgr. Ilona Slavíčková
 mobil 603 303 146
info@klubmesicek.cz

majitelka: Mgr. Ilona Slavíčková
odpovědná vedoucí: Ilona Slavíčková

kontaktní adresa: Famfulíkova 1131/18, Praha 8

IČ 69477205
provozovna 1005196141

​adresa provozovny: Famfulíkova 1144/11, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Klub měsíček  umístěného na webovém rozhraní www.eshop.klubmesicek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou

 

Mgr. Ilonou Slavíčkovou, se sídlem Famfulíkova 1131/18, 182 00 Praha 8

IČO:69477205

DIČ:008-6952220330

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Prahy 8, č. j. ŽO/F/07/3951

Kontakt tel.: +420 603 303 146

Kontaktní e-mail: info@klubmesicek.cz

 

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím


 

I. Úvodní ustanovení:

 

 1. Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

 2. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

 3. Kupujícím je zákazník internetového obchodu. Tím může být fyzická osoba nepodnikající (spotřebitel) nebo fyzická či právnická osoba podnikající. Skutečnost, zda je zákazníkem spotřebitel nebo podnikatel je zákazník formou vyplnění odpovídajících údajů povinen specifikovat v objednávkovém formuláři internetového obchodu.

 4. Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

 5. O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

 6. Jako spotřebitel máte především:

-      právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek VII těchto obchodních podmínek);

-      nárok na záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

-      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).


 

 1. Zbožím se rozumí sortiment nabízený v internetovém obchodě a dodávaný prodávajícím na základě objednávky kupujícího.

 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Před potvrzením objednávky je kupující upozorněn na možnost prostudovat obchodní podmínky a reklamační řád. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se budou řídit vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 3. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů v souladu s Nařízenim EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů  (GDPR), ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

- a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.


 

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

 2. Objednávka

Údaje uvedené kupujícím ve formuláři objednávky musí být pravdivé a přesné.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření.

Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

 1. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení odešle prodávající elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku II.2.těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 1. Můžeme již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku II.1 a II.3. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit (stornovat) bez udání důvodu, a to zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu internetového obchodu s uvedením čísla objednávky a kontaktních údajů kupujícího.  

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku VII), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, o čemž kupujícího informuje totožným způsobem jako v případě potvrzení objednávky. Nebude-li objednávka potvrzena ze strany prodávajícího do pěti dní, je tato uplynutím uvedené lhůty považována za odmítnutou a k uzavření kupní smlouvy nedošlo.

 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a expediční poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

 4. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

 5. Je možné získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

 

III. Cena zboží

 1. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu zahrnují DPH v zákonem stanovené výši. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 2. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platná cena je kupujícímu potvrzena v rámci potvrzení objednávky zaslaného v souladu s čl. II. odst. 3 těchto podmínek.

Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

Pokud kupující se změnou ceny neprojeví souhlas, nebude objednávka považována za potvrzenou a k uzavření kupní smlouvy nedošlo. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

 

IV. Platební podmínky

 1. Způsoby platby: Platbu za zboží je možné provést:
  a) platba předem na účet,
  b) dobírkou České pošty.

 2. Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje. V případě zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty, zahrnují expediční poplatky poštovné a balné a činí 145 Kč. V případě zvolení osobního odběru zboží kupujícím se expediční poplatky neúčtují a při platbě předem na účet se účtuje v rámci expedičních poplatků jen poštovné a činí 65,- Kč.                                                                                                    
 3. Kdy nastane splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku II.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 1. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč)

 

V. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce (dodání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty nebo osobní vyzvednutí po domluvě emailem nebo telefonicky). Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

 2. Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na aktuálním ceníku České pošty. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 3. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci následující pracovní den ode dne přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Zboží, které není skladem či je vyráběno na zakázku, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externím dopravcem (českou poštou) nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

 1. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

 2. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 1. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

V případě, že se prodávajícímu vrátí zaslané zboží nedoručené bez jeho zavinění (z důvodu nevyzvednutí zásilky zaslané na kupujícím udanou adresu), kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o tom, jak s jeho objednávkou naložit. V případě žádosti kupujícího o opakované zaslání zboží prodávající účtuje vedle původní ceny včetně expedičních poplatků nové expediční poplatky.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 1. V případě volby osobního odběru zboží kupujícím je kupující oprávněn zboží vyzvednout ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky, v případě že k vyzvednutí zboží nedojde, považuje se kupní smlouva za zrušenou dohodou smluvních stran a prodávající v případě, že již kupující uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí kupujícímu přijatou platbu poníženou o náklady spojené s jejím vrácením. Lhůtu pro vyzvednutí je možné na základě předchozí domluvy prodloužit na žádost kupujícího. Na prodloužení lhůty nemá kupující právní nárok.

 2. Tyto podmínky platí pro dodání zboží na území České republiky.


 

VI. Práva z vadného plnění (Reklamace)

 1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.​

2.  Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

     ​3.  Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.

     ​4.  Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

-    kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

-   písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

​     5.  Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

-      stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo

-      způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

     6.  Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

     7.  Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek III.2. těchto obchodních podmínek);

-      zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

-      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24. května 2018 a prodávající si vyhrazuje jejich změnu. Pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodující znění obchodních podmínek zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu ke dni uzavření smlouvy.

 2. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 3. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

 4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

 5. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.